درخواست تعمیر

 

فرم درخواست تعمیر تلویزیون

سرویس سیار فقط برای تلویزیون مقدور می باشد.

مرکز خدمات دادگر آماده پاسخگویی به درخواستهای شما مشتریان ارجمند می باشد.

شروع گفتگو از طریق واتساپ