آبان 6, 1400
شکستگی پنل تلویزیون

شکستگی پنل تلویزیون و چگونگی تعمیر آن

روزانه افراد زیادی با مرکز خدمات دادگر تماس گرفته و درخواست مشاوره می‌کنند. با توجه به سوالات مراجعین در می‌یابیم که روزانه تعداد زیادی از تلویزیون‌های […]
شروع گفتگو از طریق واتساپ