خرداد 23, 1398
پیغام fan protect در سینمای خانگی سامسونگ

پیغام fan protect در سینمای خانگی سامسونگ

پیغام fan protect در سینمای خانگی سامسونگ نتیجه فعال شدن مدار محافظ ناظر بر کار فن تبادل هوای دستگاه است. از کار افتادن و یا عملکرد […]
شروع گفتگو از طریق واتساپ